Графики & Данни

Прогнозиран вот за политическите партии на парламентарните избори 5 Октомври 2014.
Средна стойност и 95%-ни (бейсовски) доверителни интервали. Последна актуализация 3 Октомври 2014.


Промени в прогнозирания вот за политическите партии на парламентарните избори 5 Октомври 2014.
Средна стойност и 95%-ни (бейсовски) доверителни интервали. Точките представят данните от индивидуални проучвания. Линиите представят прогнозите на нашия модел. Оцветеното поле представя доверителния интервал около средната стойност.
Последна актуализация 3 Октомври 2014.


Избери партия:
Агенции: АФИС, Алфа Рисърч, ИМП , Екзакта, ЦАМ, Галъп, Сова Харис
Прогнозиран брой мандати за политическите партии за парламентарните избори 5 Октомври 2014.
Хистограмите за всяка партия показват вероятността партията да спечели посочения по хоризонтала брой мандати предвид прогнозираните изборни резултати за всички партии. Последна актуализация 3 Октомври 2014.


Промени в обществената подкрепа за политическите партии (сред всички имащи право на глас).
Средна стойност и 95%-ни (бейсовски) доверителни интервали. Точките представят данните от индивидуални проучвания.
Линиите представят прогнозите на нашия модел. Оцветеното поле представя доверителния интервал около средната стойност.
Последна актуализация 10 Септември 2014.


Избери партия:
Агенции: Сова Харис, Медиана, Галъп , Екзакта, Алфа Рисърч, АФИС
Промени в обществената подкрепа за отделните политическите партии (сред всички имащи право на глас) спрямо последната актуална стойност. Средна стойност и 95%-ни (бейсовски) доверителни интервали.
Последна актуализация 10 Септември 2014.


Show parties: