За нас

Този проект е осъществен от:


Димитър Тошков,
доцент в катедра 'Публична администрация' в Лайденския Университет, Нидерландия
http://www.dimiter.eu


Стойчо Стойчев,
главен асистент в катедра 'Политология', Софийски Университет 'Св. Климент Охрдиски'Проектът не е обвързан и не е финансиран от български или чуждестранни политически партии, фондации, частни компании или други организации.

Използваните статистически модели са базирани на разработки на Simon Jackman (Stanford University) и Chris Hanretty.
Дизайнът на уебсайта е адаптиран от Tom Louwerse.


За контакти: email